Stedenbouwkundig plan

WONEN IN HET KORENVELD

In Wanroij, op de voormalige fabriekslocatie van de Boerenbond, ontstaat een nieuwe woonbuurt. Een plek waar zowel het groen als de dagelijkse voorzieningen om de hoek liggen. Er wordt in verschillende fases gewerkt aan herontwikkeling van de voormalige fabriek. De historie van de plek speelt hierbij een belangrijke rol. Het bestemmingsplan daarvoor is begin februari 2023 unaniem door de gemeenteraad van het Land van Cuijk vastgesteld.
In de toekomstige situatie geeft het plangebied bij een grondgebonden programma ruimte aan ca. 70 nieuwe woningen. Bijzondere aandacht gaat uit naar passende woningen voor zowel starters als senioren. Daarnaast biedt het bestemmingsplan ruimte voor twee onder een kapwoningen, gestapelde- en vrijstaande woningen.
Door sanering van de huidige fabriekslocatie wordt op vele vlakken voordeel behaald voor natuur en milieu. Vervolgens komt daarvoor terug een natuur-inclusief ontworpen woonmilieu dat opgaat in haar omgeving. De verdwenen beek De Raam wordt weer zichtbaar en het plangebied wordt aangesloten op het struinpaden netwerk dat Wanroij rijk is.
Met enthousiasme blikken we vooruit naar een plek waar woningen en natuur op natuurlijke wijze in elkaar overvloeien. Een plek om ook uw woondromen werkelijkheid te laten worden.