Nieuwe bestemmingsplan in procedure

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de nieuwe ontwerpen, de nodige onderzoeken en plannen om de mengvoerderfabriek in Wanroij te herontwikkelen naar de nieuwe woonbuurt Korenveld. Inmiddels is dit afgerond en heeft het College van Burgmeester en Wethouders het goedgekeurd en besloten het zogenaamde ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Een belangrijke stap richting de toekomst.

Projectwethouder Bouke de Bruin – van Vught is enthousiast over het bestemmingsplan:

Wat een mooi bouwplan! Mogelijkheden tot bouwen in alle kernen vinden wij heel belangrijk. Zodat bijvoorbeeld jongeren die dat willen terug naar hun dorp kunnen verhuizen, en ouderen in de plaats waar ze hun sociale leven hebben, kunnen blijven als ze kleiner willen gaan wonen. En dat de uitbreiding hier in Wanroij op zo’n centrale aansprekende plek van de oude Boerenbond gebeurt, is natuurlijk helemaal mooi meegenomen.

Het ontwerp Korenveld ziet er goed uit. Het kan niet anders dat heel veel mensen hier met heel veel plezier gaan wonen. Hopelijk gaat de bouw straks voorspoedig en krijgen de eerste bewoners snel de sleutel van hun nieuwe huis op dit historische stukje Wanroijse grond.”

 

Bauke de Bruin

 

Informatieavond rondom het nieuwe bestemmingsplan

Graag nemen wij u als omwonende en geïnteresseerde mee in de laatste plannen voor de woonbuurt en de uitwerking hiervan in het bestemmingsplan. Dit om al uw eventuele vragen te beantwoorden en met u te bekijken hoe wij om zijn gegaan met alle wensen en ideeën, zoals die de afgelopen periode op de inloopmomenten door u aan ons zijn meegegeven. We willen dit doen op woensdag 12 oktober tussen 16:00 en 20:00 uur.

terug naar overzicht