Nieuwe bestemmingsplan in procedure

Het bestemmingsplan voor de woonbuurt Korenveld is vanaf nu in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan bepaalt hoe de invulling van het gebied mag worden. Waar komen de woningen, hoe wordt de wijk ontsloten, waar komen wegen, water en groen, hoe wordt alles rondom ingepast en hoe verhoudt het zich tot de bestaande omgeving. Ook beschrijft het bijvoorbeeld waar verschillende woningtypen wel en niet kunnen komen. Het is de basis waarop op een later moment de omgevingsvergunning voor de daadwerkelijke bouw van de uiteindelijke woningen getoetst wordt. Een bestemmingsplan regelt zo bijvoorbeeld wel de maximale hoogtes en posities van de woningen maar weer niet de kleur of indeling.

terug naar overzicht