DUURZAAM WONEN

Verdeeld in verschillende fases zullen de komende jaren nieuwe duurzame woningen verschijnen. In combinatie met enkele bijzondere al aanwezige gebouwen ontstaat een sfeervolle nieuwe plek om te wonen.

De verschillende woningtypen zullen met aandacht voor de toekomstige bewoners en de omgeving door onze architecten ontworpen worden. Daarbij willen we zoveel als mogelijk de principes van natuurinclusief bouwen toepassen. Dit is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig ingericht en gebouwd wordt dat het project bijdraagt aan de lokale natuurwaarden en biodiversiteit. Daarnaast zal oppervlaktewater een belangrijke plek in het plan krijgen. Door voldoende groen en open water wordt niet alleen opwarming van de aarde teruggedrongen, het zorgt ook nog eens voor een mooie woonomgeving.

HOE WIL JE WONEN?

Hoe de plannen er exact uit komende te zien werken we de komende periode graag met de omgeving en de toekomstige bewoners uit. Een diversiteit aan woningtypen, ‘dorps’ maar wel met een frisse uitstraling en eigen karakter. Graag horen we dan ook hoe jij wil wonen?

In het Korenveld zullen diverse woningtypen een plek vinden. Zo kunnen huidige én nieuwe inwoners van Wanroij in alle fases van hun leven een plek vinden om te wonen. De uitkomsten van het woononderzoek helpen ons erg bij de invulling van het gebied.

EEN PLEK MET HONDERDEN JAREN HISTORIE

Al sinds omstreeks 1800 is er levendigheid op deze plek. Het begon met een woonhuis met bakkerij. Tot begin 1900 bleef dit relatief rustig. In 1906 werd achter de woning met bakkerij de Coöperatieve stoomzuivelfabriek Sint Cornelis opgericht. In deze stoomzuivelfabriek werd melk uit de regio verwerkt tot boter, kaas en overige melkproducten. De stoomzuivelfabriek was tot 1949 actief op deze locatie.

De stoomzuivelfabriek in Wanroij werd in 1949 verkocht aan de Boerenbond Wanroij. De voormalige melkfabriek werd gebruikt voor de opslag van agrarische producten (pakhuis). In 1956 werd het pakhuis verbouwd tot malerij en voederfabriek. Uiteindelijk is in 2015 het laatste voeder vertrokken vanuit Wanroij en de fabriek definitief gesloten. De Welkoop winkel is nog steeds open en blijft ook voorlopig actief op deze locatie.

Kenmerkend voor de locatie is het grote logo op de gevel van de fabriek. “Met kruis en ploeg” staat er in het latijn op geschreven. Op een verrassende manier blijft dit logo behouden op de plek en komt het terug in het nieuwe plan. Ooit was het immers een geschenk van het dorp aan de Boerenbond.

wonen in Wanroij

Wil je op de hoogte blijven van dit project?

Meld je dan aan en wij informeren je regelmatig over recente ontwikkelingen.