Volop activiteit rondom de fabriek

De afgelopen maand was al zichtbaar dat er iets nieuws staat te gebeuren aan de Molenstraat in Wanroij. Er is namelijk gestart met het onderzoek naar de bodemkwaliteit. Belangrijk bij de herontwikkeling van een locatie die zoveel jaren historie heeft is het goed in kaart brengen van de ondergrond. Met verschillende boringen en peilbuizen zijn monsters genomen. Zo wordt bepaald of de bodem direct al geschikt is om op te wonen of dat er nog een zogenaamde sanering op enkele locaties nodig is. Er ontstaat zo niet alleen een goede plek om te wonen ook de natuur wordt een handje geholpen.

terug naar overzicht