Anterieure overeenkomst voor project Korenveld ondertekend

 

Wanroij, 18 november 2021: Op het terrein van de voormalige Boerenbondfabriek in Wanroij aan de Molenstraat vindt in de komende jaren een aantrekkelijke transformatie plaats. Dit wordt door de Boxmeerse gebiedsontwikkelaar Laarakkers RESITE in samenwerking met prudentius Vastgoedontwikkeling uit Kaatsheuvel en de gemeente Sint Anthonis uitgevoerd onder de naam Korenveld.  

Vandaag ondertekenden wethouder Wouter Bollen namens de Gemeente Sint Anthonis, Bart Franssen van prudentius Vastgoedontwikkeling en Wiljan Laarakkers van Laarakkers RESITE de zogenaamde anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van het project Korenveld op het terrein van de voormalige Boerenbondfabriek in Wanroij. In deze overeenkomst zijn afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar omtrent de ontwikkeling vastgelegd.

De ondertekening van deze anterieure overeenkomst is een belangrijke mijlpaal op weg naar de realisering van het project Korenveld. Herontwikkeling van een markante situatie combineren met een

enorme vraag naar woningen in de gemeente Sint Anthonis, maar ook Wanroij in het bijzonder. Hiermee wint Wanroij zowel in kwantiteit als in kwaliteit.”, zegt wethouder Bollen.

“Wij zijn blij dat wijmet dit project kunnen voorzien in die behoefte. Met name starters en senioren zijn belangrijke doelgroepen voor ons” aldus Bart Franssen.

“Daarnaast is het opruimen van de fabriek in de kern van Wanroij een mooie slag voor de leefbaarheid in het dorp”, zegt Merlijn Güppertz ontwikkelaar bij Laarakkers RESITE. Door de kennis en kunde van Laarakkers RESITE, als ervaren sloop-, saneringsbedrijf en gebiedsontwikkelaar, te bundelen met de knowhow van prudentius Vastgoedontwikkeling, voegen we twee krachten samen die dit uitdagende project mogelijk maken”, voegt hij toe.

In april 2021 is het terrein door de ontwikkelcombinatie aangekocht van de voormalig eigenaar. In de afgelopen periode zijn in samenspraak met de gemeente de voorbereidingen getroffen voor het in procedure brengen van het bestemmingsplan. Hierbij zijn omwonenden, de dorpsraad, sportverenigingen en andere geïnteresseerden vanzelfsprekend betrokken.

Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar bijvoorbeeld archeologie, geluid en lichtbelastingen, verkeer en water. Tevens zijn verschillende inrichtingsstudies van de wijk ontstaan.  Begin volgend jaar gaat het bestemmingsplan in procedure zodat later dat jaar nog gestart kan worden met sloop en aansluitend de realisatie van het project.

Via de website www.woneninwanroij.nl kunnen zowel omwonenden als geïnteresseerden in een woning zich nog steeds aanmelden om op de hoogte te worden gehouden van de voortgang.

 

Over Laarakkers RESITE

Laarakkers RESITE is de specialist voor gebiedsontwikkeling van moeilijke grondstukken. RESITE neemt het risico van de gebouwde omgeving en eventuele bodemverontreiniging over en ontwikkelt samen met gemeenten en andere betrokken partijen bouw- en bestemmingsplannen. Bovendien is de inrichting van de infrastructuur deel van haar takenpakket. Ons doel daarbij is om grondeigenaren en andere opdrachtgevers geheel te ontzorgen.

Laarakkers RESITE is onderdeel van de Laarakkers Groep, een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van sloop, graafwerkzaamheden, sanering van verontreinigende stoffen, recycling en gebiedsontwikkeling. De groep heeft haar roots in de gemeente Boxmeer en is tevens gevestigd in het Duitse Rheinberg en Düsseldorf. Het familiebedrijf bestaat inmiddels ruim 75 jaar en is steeds op zoek naar innovaties die de core business duurzamer en eenvoudiger maken.

 

Over prudentius Vastgoedontwikkeling

prudentius legt verbindingen en verwezenlijkt ideeën op het gebied van vastgoed. Samen komen we zo tot een mooiere en duurzamere leefomgeving en creëren we vastgoed en innovatieve concepten.

Dit doen we door met aandacht te luisteren en te starten zonder aannames of veronderstellingen. We vragen door en zoeken naar de essentie. Dat is waar we werkelijk inzicht vinden en ieders belangen kunnen ontwarren en samen kunnen brengen. Zo ontstaan verrassingen, draagvlak en kansen!

We ontwikkelen woningen waar mensen van de omgeving én van elkaar kunnen genieten. Samen zijn we continue op zoek naar innovaties om een positieve invloed te hebben op ons gebruik van grondstoffen.

 

 

terug naar overzicht